Hvorfor smaker våre produkter så godt?

Snackspaprika
De rette sortene
ikon-avkryssningsboksDe rette sortene
Det finnes veldig mange sorter av både tomat, paprika og chili, med store variasjoner i smak. Vi har valgt ut de sortene som har den beste smaken og kvaliteten.
Tomatklase
Snackspaprika
Optimal gjødsling
ikon-avkryssningsboksOptimal gjødsling
Den riktige mengen næring i de ulike vekstfasene gir produktene både den næringen og den smaken som gjør de så gode både i smaken og for kroppen.
Paprikaplante
Snackspaprika
Tilpasset klima og vekstmiljø med fokus på smak
ikon-avkryssningsboksTilpasset klima og vekstmiljø med fokus på smak
Omgivelsene påvirker oss alle. Det gjelder også tomater, paprika og chili. Ved å gi plantene så optimale vekstforhold som mulig, med lang modningstid, får vi fram de beste kvalitetene med produktene.
innsiden gartneri
Snackspaprika
Henger lengst mulig på planten
ikon-avkryssningsboksHenger lengst mulig på tre planten
Ved å la grønnsakene og tomatene modnes på planten, i stedet for å la dem modnes etter høsting som er vanlig for produkter som skal transporteres langt, får produktene en naturlig god og fyldig smak.
Tomatklase på tomatplante
Snackspaprika
Vokser sent
ikon-avkryssningsboksVokser sent
Ved å ha gode muligheter for regulering av lys- og varmeforhold kan veksttiden for plantene kontrolleres godt. Planter som vokser sent får mer og fyldigere smak.
Innsiden gartneri med lys