Kontakt oss


                                                                                                                      

APPLY FOR WORK

Every year we welcome over 50 seasonal workers. Most of them from countries outside Norway.
If you are interested in a season in our greenhouse, you are welcome to apply. Whether you live in Norway or another country. People outside EEA are allowed to stay and work for 6 months before they must return home for 6 mounth. Requires a visa.
 
The jobs consist of picking the fruits, packing them and tending to the plants. 8 hours each day from Monday to Friday. There could be some work in the weekends. Work starts between 06-08 depending on the season. In principle, we do not offer part-time, evening or weekend work.
For workers from outside Norway, we can offer living quarters a few meters from the greenhouse.

More information about Jæren and Miljøgartneriet.
 
Qualifications
- Be in good health and without allergies to our products or bumblebees.
- Willing to learn and able to work quick and efficiently.
- Must be able to communicate orally in Norwegian or English.

Send your applications with CV to:
jobb@miljogartneriet.no
 

Miljøgartneriet

Kviamarka, 4365 Nærbø
post@miljogartneriet.no

                                                                                                                      

SØKE JOBB

Hvert år ønsker vi over 50 sesongarbeidere velkommen til oss. De fleste kommer fra land utenfor Norge.
Flere av dem kommer igjen år etter år, men vi trenger stadig påfyll. Dersom du kunne tenkt deg en sesong eller to i drivhus er du velkommen til å søke. Enten du bor i Norge eller et annet land.
 
Jobbene går ut på å plukke fruktene, pakke dem og stelle med plantene. Arbeidstiden er 8 timer hver dag fra mandag – fredag. Noe helgejobb. Arbeidstiden starter mellom kl 06-08 avhengig av årstid. Vi tilbyr i utgangspunktet ikke deltid, kveldstid eller helgejobb.
Vi trenger også en stall med ringevikarer dersom det kan være av interesse.
 
Kvalifikasjoner
  • Være ved god helse og uten allergier mot våre produkter eller humler.
  • Lærevillig og kunne jobbe raskt og effektivt.
  • Må kunne kommuniserer muntlig på norsk eller engelsk.

Søknad med CV sendes:
jobb@miljogartneriet.no
 
ja%20til%20norsk%20mat%20MG-trans-bw1
kaarewiig-048

Kåre Wiig

Daglig leder

Tlf.: +47 913 60 962
hallgeiraase midlertidig

Hallstein Aase

Medeier

Tlf.: +47 905 24 419
tommy

Tommy Høyland

Markedssjef

Tlf.: +47 4000 7911

Simon Stuhr Hansen

Produksjonssjef

Tlf.: +47 916 10 424