Om oss

Miljøgartneriet er trygghet, renhet og sunnhet

Miljøgartneriet AS er et veksthus oppført i Kviamarka, Nærbø i Rogaland i 2009. De første plantene ankom 16. desember 2009 og den offisiell åpningen fant sted 18. mars 2010. Det er med sine 77000 kvadratmeter et av Nordens største gartneri, uten eget sentralfyringsanlegg. Foruten produksjonsarealet finner man på eiendommen et eget pakkeri, samt en moderne oppalsavdeling for planter.

Produksjonsarealet er på rundt 70 000 kvadratmeter og er delt inn i åtte soner. Gartneriet produserer som første og hittil eneste aktør i Norge søt snackpaprika, samt ulike typer tomater.

Pakkeri og egen oppalsavdeling for småplanter er under samme tak, og pakkeriet består i hovedsak av to pakkelinjer, samt en sorteringslinje for rund tomat. Administrasjon og tilhørende sosialrom er også plassert i tilknytning til dette. Gartneriet har mellom 70-85 arbeidere i høysesongen.

Produksjonen foregår på tradisjonelt vis, men med bruk av noe av det siste innen teknologi. Likevel høstes alle produkter av mennesker og pakkes under kontroll av ansatte.
Det er spesielt fokus på biologisk bekjempelse av skadedyr, i stedet for bruk av kjemikalier. Det vil si det settes ut nyttedyr regelmessig, som bekjemper eventuelle skadedyr. Dermed oppnår man en ”ren” produksjon, uten bruk av kjemikalier.


Hvorfor Miljøgartneriet?
Å ha et navn som Miljøgartneriet forplikter. En forpliktelse vi mener er utøvd i de mange ulike miljøtiltak vi har investert i sammenlignet med andre veksthus. Alt er bygget etter det siste innen teknologi, og nye, innovative elementer innført.

Plasseringen i Kviamarka ble valgt med bakgrunn i at Tine valgte å bygge sitt nye konsernmeieri nettopp her. Og for å kunne nyttiggjøre seg av det energisamarbeidet, var det viktig at vi kom så tett opptil Tine som mulig.


Erklæring om arbeid med aktsomhetsvurderinger og redegjørelse for dette i forbindelse med Åpenhetsloven.
Miljøgartneriet skal drive ansvarlig i forhold til bærekraft, og i tillegg skal både våre egne ansatte, og arbeidere ellers i verdikjeden, ha anstendige arbeidsforhold. Orientering om vårt arbeid med åpenhetsloven finne i vår årlige rapport.

Les hele rapporten her


 
Miljøgartneriet er støttet av Enova. Se videoen som forteller om samarbeidet mellom TINE og Miljøgartneriet. 
Du må godta cookies for å kunne få vist dette innholdet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjene!

kaarewiig-048

Kåre Wiig

Daglig leder

Tlf.: +47 913 60 962
hallgeiraase midlertidig

Hallstein Aase

Medeier

Tlf.: +47 905 24 419
tommy

Tommy Høyland

Markedssjef

Tlf.: +47 4000 7911

Simon Stuhr Hansen

Produksjonssjef

Tlf.: +47 916 10 424