Miljøvennlig produksjon - fordi vi bryr oss!

Snackspaprika
Samarbeid = Miljømessig gevinst
ikon-avkryssningsboksSamarbeid = Miljømessig gevinst
CO2 er en viktig næring for planter i veksthusproduksjon. Miljøgartneriet får den CO2-en som trengs i produksjonen fra to hyggelige nabobedrifter. Det vil si at den røykgassen naboene skaper med sine naturgassfyrte kjeler, går inn i Miljøgartneriet som næring til plantene våre.

Den miljømessige gevinsten av dette er at gartneriet slipper å produsere eller kjøpe egen CO2, mens nabobedriftene blir tilnærmet utslippsfrie. Dermed får vi en nettogevinst ved at gartneriet bruker allerede skapt CO2.
Samarbeid = miljøvennlig gevinst illustrasjon
Klikk på bilder for å se det større
Snackspaprika
Gjenbruk av gjødselvann
ikon-avkryssningsboksGjenbruk av gjødselvann
Miljøgartneriet er bygget opp slik at vi tar vare på det vannet plantene ikke klarer å ta til seg. I motsetning til mange andre veksthus, sender vi dette vannet tilbake i store tanker der det blir UV-behandlet, slik at det kan benyttes på ny. Deretter tilfører vi ny næring, og blander dette inn i vanlig gjødselvann. Slik sparer vi forbruk av omtrent 23 millioner liter vann hvert år.
Innsiden av gartneri med tomatplanter
Snackspaprika
UV-behandling
ikon-avkryssningsboksUV-behandling
UV lys benyttes som en barriere mot mikroorganismer. Dette er en viktig forutsetning for å kunne bruke resirkulere vannet fra drivhuset. Resirkulering reduserer kostnadene for oss og reduserer belastningen på omgivelsene ved at vi bruker langt mindre ferskt vann og mindre gjødsel.
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
Bruk av isolerte sandwichpanel
i veggene
ikon-avkryssningsboksBruk av isolerte sandwichpanel i veggene
Gartneriet er utstyrt med isolerte, lystette vegger de fire nederste meterne av bygget. Det er naturlig nok ikke vanlig med lystette vegger, da lys spiller en viktig rolle i veksthusproduksjon. Men på grunn av høyden på drivhuset, samt ekstra gjennomsiktig glass i taket, er energibesparelsen betydelig større enn tapet av lys. Dette genialt enkle grepet kan gi en energibesparelse på rundt 20 prosent.
Utsiden av gartneribygninger
Snackspaprika
Biologisk bekjempelse av skadedyr
ikon-avkryssningsboksBiologisk bekjempelse av skadedyr
Ved eventuelle angrep av skadedyr i veksthuset bruker vi «nyttedyr» for å bekjempe disse. Dette er et godt miljømessig alternativ sammenlignet med bruk av kjemiske midler.
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
Bruk av gardin i tak
ikon-avkryssningsboksBruk av gardin i tak
Gardinene i taket styres automatisk, alt etter temperatur og lysforhold. Ved å bruke denne type teknologi spares det mye energi/varme, samtidig som plantene lett kan skjermes mot for mye sol om sommeren.

Glasset i takene er også spesielt. Det heter 91,2+, og det betyr at det garantert skal slippe igjennom 91,2 prosent av lysmengden, gitt at glasset er rent. Det er betydelig mer enn tradisjonelt glass. Alt glass i taket er herdet.
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
Natriumutskiller
ikon-avkryssningsboksNatriumutskiller
Vi bruker et omvendt osmoseanlegg for å skille ut natrium fra brønnvann. Ved å bruke brønnvann, avlaster vi den kommunale vannforsyningen. Selv om vi resirkulerer vann fra drivhuset, forsvinner mye inn i plantene og ikke minst inn i alle fruktene. Plantene fordamper mye vann og det samler vi opp ved hjelp av store avfuktere.
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
Avfuktere
ikon-avkryssningsboksAvfuktere
Plantene fordamper mye vann, kalt transpirasjon. Det meste av transpirasjonen foregår via bladene. Det gjør de for å holde spalteåpningene åpne slik at CO2 kan «suges» inn i planten. Transpirasjonen fører også til at det foregår en sirkulasjon i planen slik at næringsstoffer blir ført oppover med vannet og planten kan vokse. Dette vannet ville normalt bare forsvunnet vekk, men ved hjelp av avfuktere, kan vi trekke ut vannet fra luften og bruke det på ny. Dermed reduserer vi forbruket av nytt vann enda mer. På toppen av dette reduserer vi varmebehovet kraftig siden vi ikke trenger å "tørke" ut fuktigheten. 
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
LED belysning
ikon-avkryssningsboksLED belysning
Miljøgartneriet ble etablert uten belysning i produksjonsarealene. Det var kun kunstig lys i småplanteavdelingen. De siste årene har vi installert LED lamper i flere avdelinger. I dag er nesten halve arealet under lys. Kunstig lys øker produksjonen ved økt avling og ved at vi kan strekke ut sesongen. Jo lenger sesong jo bedre blir miljøregnskapet. LED lamper bruker adskillig mindre energi enn tradisjonelle veksthuslamper. Det fargede lyset skyldes lysresepten som brukes for å oppnå optimal avling i de forskjellige kulturene.
Blomsterrader inne i gartneri
Miljøgartneriet er støttet av Enova. Se videoen som forteller om samarbeidet mellom TINE og Miljøgartneriet. 
Du må godta cookies for å kunne få vist dette innholdet.