Miljøvennlig produksjon - fordi vi bryr oss!

Snackspaprika
Samarbeid = Miljømessig gevinst
ikon-avkryssningsboksSamarbeid = Miljømessig gevinst
CO2 er en viktig næring for planter i veksthusproduksjon. Miljøgartneriet får den CO2-en som trengs i produksjonen fra to hyggelige nabobedrifter. Det vil si at den røykgassen naboene skaper med sine naturgassfyrte kjeler, går inn i Miljøgartneriet som næring til plantene våre.

Den miljømessige gevinsten av dette er at gartneriet slipper å produsere eller kjøpe egen CO2, mens nabobedriftene blir tilnærmet utslippsfrie. Dermed får vi en nettogevinst ved at gartneriet bruker allerede skapt CO2.
Samarbeid = miljøvennlig gevinst illustrasjon
Klikk på bilder for å se det større
Snackspaprika
Gjenbruk av gjødselvann
ikon-avkryssningsboksGjenbruk av gjødselvann
Miljøgartneriet er bygget opp slik at vi tar vare på det vannet plantene ikke klarer å ta til seg. I motsetning til mange andre veksthus, sender vi dette vannet tilbake i store tanker der det blir UV-behandlet, slik at det kan benyttes på ny. Deretter tilfører vi ny næring, og blander dette inn i vanlig gjødselvann. Slik sparer vi forbruk av omtrent 23 millioner liter vann hvert år.
Innsiden av gartneri med tomatplanter
Snackspaprika
Bruk av isolerte sandwichpanel
i veggene
ikon-avkryssningsboksBruk av isolerte sandwichpanel i veggene
Gartneriet er utstyrt med isolerte, lystette vegger de fire nederste meterne av bygget. Det er naturlig nok ikke vanlig med lystette vegger, da lys spiller en viktig rolle i veksthusproduksjon. Men på grunn av høyden på drivhuset, samt ekstra gjennomsiktig glass i taket, er energibesparelsen betydelig større enn tapet av lys. Dette genialt enkle grepet kan gi en energibesparelse på rundt 20 prosent.
Utsiden av gartneribygninger
Snackspaprika
Biologisk bekjempelse av skadedyr
ikon-avkryssningsboksBiologisk bekjempelse av skadedyr
Ved eventuelle angrep av skadedyr i veksthuset bruker vi «nyttedyr» for å bekjempe disse. Dette er et godt miljømessig alternativ sammenlignet med bruk av kjemiske midler.
Blomsterrader inne i gartneri
Snackspaprika
Bruk av gardin i tak
ikon-avkryssningsboksBruk av gardin i tak
Gardinene i taket styres automatisk, alt etter temperatur og lysforhold. Ved å bruke denne type teknologi spares det mye energi/varme, samtidig som plantene lett kan skjermes mot for mye sol om sommeren.

Glasset i takene er også spesielt. Det heter 91,2+, og det betyr at det garantert skal slippe igjennom 91,2 prosent av lysmengden, gitt at glasset er rent. Det er betydelig mer enn tradisjonelt glass. Alt glass i taket er herdet.
Blomsterrader inne i gartneri
Miljøgartneriet er støttet av Enova. Se videoen som forteller om samarbeidet mellom TINE og Miljøgartneriet. 
Ikon til Det Norske Måltid

Forsknings- og
nyskapningsprisen 2015

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning.
Miljøgartneriet er stolte av å være mottakere av denne prisen for 2015.
Ikon til Det Norske Måltid

Nominert til pris på
Det Norske Måltid

Det Norske Måltid kårer de beste mat- og drikkeproduktene i Norge, og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling.

Miljøgartneriet var med sin Snackspaprika / Søt paprika blant finalistene til Det Norske Måltid 2015, i kategorien "Årets det grønne - naturelle".